Microsoft ทำปากกาที่ใช้ได้กับทุก PC ที่รองรับปากกา

Microsoft-Wacom

งานนี้เป็นการประกาศความร่วมมือกันระหว่าง Microsoft และ Wacom ซึ่งทั้งสองบริษัทเคยร่วมมือกันมาก่อนในการพัฒนาปากกาให้ Surface Pro กับ Surface Pro 2 มาแล้ว งานนี้ก็เป็นการร่วมมือกันเพื่อทำปากกาที่ใช้ได้กับทุก PC ที่รองรับปากกาและรองรับแพลตฟอร์ม Windows Ink โดยจะมากับ Windows 10 Anniversary Update คาดว่าน่าจะวางขายได้ช่วงปลายนี้  ใครสนใจก็เตรียมตังไว้รอได้เลย ส่วนราคาเราจะมาประกาศให้ทราบกันอีกทีค่ะ