DynDNS ถูกโจมตี DDoS ครั้งยิ่งใหญ่ ทำให้เว็บไซต์บางรายไม่สามารถเข้าใช้งานได้

Dyn เป็นบริการ DNS Server สำหรับโดเมนต่างๆ ถูกโจมตี DDoS ด้วยช่องโหว่ที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ DynDNS ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเว็บใหญ่ๆที่ใช้บริการ Dyn อยู่ก็ได้แก่ Twitter, Spotify, SaneBox, Reddit, Box, Github, Zoho CRM, PayPal, Airbnb, Freshbooks, Wired.com, Pinte…

อ่านต่อ →

Google เผยข้อมูลรถยนต์ไร้คนขับ วิ่งเกิน 2 ล้านไมล์แล้ว

จากสถิติข้อมูลการขับของรถยนต์ไร้คนขับใน 4 เมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปมากกว่า 2 ล้านไมล์แล้ว ซึ่งหากนำเอามาเทียบกับการขับรถยนต์ของคน 1 คน จะเท่ากับว่าต้องใช้เวลาในการขับรถยนต์มากถึง 300 ปีกันเลยทีเดียว Google ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ทางทีมพัฒนาได้ทำการแก้ไขปัญหาต…

อ่านต่อ →