Windows 10 Creators Update บางครั้งอาจดาวน์โหลดอัพเดตผ่าน metered connection

สำหรับใครที่ใช้งาน Windows 10 อยู่ จะทราบว่ามีการอัพเดตอัตโนมัติ และสามารถป้องกันการอัพเดตอัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตว่าเป็นแบบ metered connection แต่ใน Windows 10 Creators Update รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด เพราะ Microsoft ขึ้นข้อความว่า ในบางครั้งอาจดาวน์โหลดอัพ…

อ่านต่อ →

Uber ใช้ Greyball เพื่อหลอกเจ้าหน้าที่รัฐที่พยายามจะล่อซื้อ

การล่อซื้อ Uber นั้นมีมาซักระยะแล้วในต่างประเทศ ซึ่งในไทยก็เพิ่งมีข่างการล่อซื้อ Uber ที่เชียงใหม่ไป แน่นอนว่า Uber ไม่ได้นิ่งนอนใจปล่อยให้รัฐกระทำตนเองได้ฝ่ายเดียว เพราะล่าสุดมีการเปิดเผยโดยอดีตพนักงานของ Uber กับThe New York Times ว่า Uber มีโปรแกรมที่เรียกว่า Violation of Terms of Service (VTOS) …

อ่านต่อ →