OneDrive จะยุติให้บริการสตรีมเพลงจาก Groove Music หลัง 31 มีนาคม 2019

สืบเนื่องจาก Microsoft ประกาศยุติให้บริการสตรีมเพลงจาก OneDrive หลัง 31 มีนาคมนี้ ส่งผลให้แอพ Groove Music และเกม Forza Horizon 3 ที่ใช้บริการอยู่ ไม่สามารถสตรีมเพลงออนไลน์จาก OneDrive ได้อีกต่อไป หากต้องการฟังเพลงที่เก็บอยู่บน OneDrive ให้เล่นผ่านตัวเล่นเพลงบนเว็บ OneDrive เอง หรือจะใช้แอพจากผู้ให้…

อ่านต่อ →

Flickr ปรับระบบล็อกอินใหม่แล้ว

Flickr ติดกับระบบล็อกอิน Yahoo มาราว 10 ปี แล้ว แต่หลังจากที่ถูกขายให้กับ SmugMug แล้ว Flickr จึงได้เปลี่ยนหน้าล็อกอินใหม่ โดยไม่ต้องล็อกอินผ่านหน้าของ Yahoo แล้ว แต่เนื่องจากมีจำนวนบัญชีมหาศาล จึงต้องทยอยเปลี่ยนให้ผู้ใช้งานทีละกลุ่ม

อ่านต่อ →