Amazon โชว์อุปกรณ์เปลี่ยนแท็บเล็ต Amazon Fire เป็นลำโพงอัจฉริยะ

อุปกรณ์เสริมที่ Amazon นำเสนอนี้เรียกว่า Show Mode Charging Dock สามารถเปลี่ยนแท็บเล็ต Amazon Fire เป็นลำโพงอัจฉริยะที่มีความใกล้เคียงกับ Amazon Echo Show ได้

Show Mode Charging Dock มีลักษณะเป็นแท่นตั้งมีแม่เหล็ก ซึ่งเป็นอุปกรณ์แยกและมีตัวเสียบ Micro USB มาให้ เมื่อนำแท็บเล็ต Amazon Fire มาวางบนแท่นและเสียบเข้ากับช่อง Micro USB จะทำให้กลายเป็นลำโพงอัจฉริยะ สามารถเรียก Alexa ให้เปิดเพลง ดูหนัง ฟังข่าวได้เหมือนลำโพงอัจฉริยะเลย แต่ไมโครโฟนอาจจะใช้งานได้ไม่ดีเท่าไหร่

ราคาของ Show Mode Charging Dock ดังนี้
  • ใช้กับ Fire HD 8 ราคา 40 ดอลลาร์
  • ใช้กับ Fire HD 10 ราคา 55 ดอลลาร์

พิเศษหากสั่งช่วงพรีออเดอร์ลด 5 ดอลลาร์ทันที ส่งมอบสินค้า 12 กรกฎาคม 2018 นี้