Facebook ปรับลดพื้นที่เนื้อหาหน้า News Feed เพื่อเพิ่มพื้นที่ส่วนตัว

เมื่อหน้า News Feed ของ Facebook ส่วนใหญ่กลายเป็นการแสดง หรือการโพสจาก ธุรกิจ แบรนด์ และสื่อสาธารณะ Facebook จึงได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่า จะทำการปรับปรุงเนื้อหาที่จะแสดงในหน้า News Feed แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าวันไหน บอกแค่ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อต้องการเพิ่มการแสดงเนื้อหาในส่วนของ เพื่อน ครอบครัว และกลุ่ม ให้มากขึ้น ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ตอนก่อตั้ง Facebook นั่นคือ การเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างบุคคล