Facebook ให้ยืนยันตัวตน ก่อนลงโฆษณาทางการเมือง

หลังจาก Facebook โดนข้อหาหนัก และโดนโจมตีจากหลายๆฝ่าย ที่มีคนนำเอาข้อมูลไปทำ Data Mining เพื่อใช้ในทางการเมือง ปัจจุบัน Facebook ออกมาเพิ่มมาตรการเข้มข้นมากขึ้น สำหรับผู้ที่จะลงโฆษณาเกี่ยวการการเมือง จะต้องได้รับการยืนยันตัวตนและได้รับอนุญาตจากทาง Facebook ซะก่อน โดยกฎระเบียบนี้ เริ่มใช้ในประเทศสหรัฐเป็นที่แรก

ทั้งนี้ Facebook ใช้มาตรการณ์นี้ เพื่อความโปร่งใสของโฆษณา แหล่งที่มา คนลงโฆษณา และเป็นการกรองโฆษณาในระดับหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโฆษณาโจมตีอีกฝ่าย หรือการชวนเชื่อ การใส่ร้าย เพื่อหวังผลทางการเมืองของพรรคตัวเอง นั่นเอง