Humble Bundle ขายกิจการให้กับเว็บไซต์เกมรายใหญ่ IGN

Humble Bundle เว็บขายเกมผนวกบริจาคเพื่อการกุศล เปิดมาแล้ว 7 ปี มีลูกค้าเกิน 10 ล้านราย และบริจาคให้การกุศลไปแล้ว 106 ล้านดอลลาร์ ตอนนี้ได้ขายกิจการให้กับเว็บไซต์เกมรายใหญ่ IGN โดยไม่ได้ระบุมูลค่าการซื้อขายแต่อย่างใด

เมื่อ Humble Bundle ไปอยู่ในการดูแลของ IGN แล้ว จะยังคงมีการดำเนินงานทั้งหมดเช่นเดิม โดยเว็บไซต์จะถูกบริหารงานอย่างอิสระ สำหรับเหตุผลของการขายกิจการก็เพราะ IGN จะสามารถขยายงานได้รวดเร็ว และขยายยอดการบริจาคได้มากขึ้น นั่นเอง