Instagram ทดสอบหน้าเว็บแบบใหม่ เลื่อนดูง่ายขึ้น

Instagram เปิดระบบทดสอบหน้าเว็บแบบใหม่ สำหรับผู้ใช้งานบางคนเท่านั้น มาพร้อมกับความสามารถต่างๆมากมาย โหลดเร็ว โหลดไว เลื่อนดู Story ง่ายขึ้น ตรงกับการแสดงผลหน้าจอโทรศัพท์มากขึ้น โดยลักษณะการแสดงผลจะเน้นการแสดงผลในโทรศัพท์แนวตั้งเป็นหลัก ทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น