Apple กำลังซุ่มทำโครงการใหม่ Titan รถยนต์พลังไฟฟ้าแบรนด์ตัวเอง

ช่วงนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับโครงการต่างๆของ Apple ออกมาไม่น้อยเลย ล่าสุดก็เป็นข่าวลือจากสำนักข่าวชื่อดังในต่างประเทศ รายงานว่าขณะนี้  Apple กำลังซุ่มทำโครงการใหม่ที่มีชื่อว่า Titan เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นแบรนด์ของ Apple เองด้วย งานนี้ยังบอกอีกว่า CEO Apple ได้เซ็นอนุมัติโครงการเมื่อ 1 ปีที่แล้ว และไ…

อ่านต่อ →