ดูแลคอมพิวเตอร์แสนรัก ให้ดูเหมือนใหม่และน่าใช้งานอยู่เสมอ

คอมพิวเตอร์เมื่อซื้อมาแล้ว ความหย่อนสภาพก็ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จริงๆแล้วเครื่องคอมเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการการเอาใจใส่อยู่เสมอ กล่าวคือควรตรวจเช็คสภาพ และให้การดูแลเพื่อไม่ได้ชิ้นส่วนเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร อีกทั้งการตรวจเช็คเป็นประจำก็ช่วยให้เราทราบล่วงหน้าว่ามีชิ้นส่วนผิดปกติ หรือกำลังจะเสื่อมสภาพ…

อ่านต่อ →