DTAC ผ่านการรับรองโทรศัพท์ที่ใช้ Android 7.0 จาก Google แล้ว

โทรศัพท์ของค่าย DTAC รุ่นล่าสุดคือ S3, T3 และ S3 ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 7.0 และรองรับการใช้งาน 4G VoLTE ได้ผ่านการรับรองจากทาง Google เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการใช้งาน ความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Android และสัญญาณ 4G ที่คมชัดแน่นอน การรองรับของ Google…

อ่านต่อ →