DynDNS ถูกโจมตี DDoS ครั้งยิ่งใหญ่ ทำให้เว็บไซต์บางรายไม่สามารถเข้าใช้งานได้

Dyn เป็นบริการ DNS Server สำหรับโดเมนต่างๆ ถูกโจมตี DDoS ด้วยช่องโหว่ที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ DynDNS ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเว็บใหญ่ๆที่ใช้บริการ Dyn อยู่ก็ได้แก่ Twitter, Spotify, SaneBox, Reddit, Box, Github, Zoho CRM, PayPal, Airbnb, Freshbooks, Wired.com, Pinte…

อ่านต่อ →