Facebook ให้ยืนยันตัวตน ก่อนลงโฆษณาทางการเมือง

หลังจาก Facebook โดนข้อหาหนัก และโดนโจมตีจากหลายๆฝ่าย ที่มีคนนำเอาข้อมูลไปทำ Data Mining เพื่อใช้ในทางการเมือง ปัจจุบัน Facebook ออกมาเพิ่มมาตรการเข้มข้นมากขึ้น สำหรับผู้ที่จะลงโฆษณาเกี่ยวการการเมือง จะต้องได้รับการยืนยันตัวตนและได้รับอนุญาตจากทาง Facebook ซะก่อน โดยกฎระเบียบนี้ เริ่มใช้ในประเทศสหรั…

อ่านต่อ →