Google ปรับวิธีการล็อกอินและขอสิทธิของบริการ Google Play Games ใหม่

เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการล็อกอินและขอสิทธิของบริการ Google Play Games Google จึงได้ปรับวิธีการล็อกอินใหม่ โดยผู้ใช้งานสามารถล็อกอินครั้งเดียวแล้วใช้ได้กับทุกเกม ซึ่งแต่ก่อนจะต้องล็อกอินทีละเกมทำให้เสียเวลา แต่ก็ยังสามารถตั้งค่าปิดการล็อกอินอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ยังปรับให้ผู้เล่นไม่ต้องมีบัญชี …

อ่านต่อ →