Google เปิดสอบ Associate Android Developer Certification

หลังจากที่เคยเปิดคอร์สสอนออนไลน์ร่วมกับ Udacity ไปแล้วนั้น Google ก็ได้เปิดสอบประกาศนียบัตรรับรองทักษะนักพัฒนาสาย Android ขั้นต้น (Associate Android Developer (AAD) Certification) ขึ้น ค่าสมัครสอบ 149 ดอลลาร์ แบ่งการสอบเป็น ดังนี้ สอบปฏิบัติโดยการสอบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้สอบต้องเขียนโค้ดด้วย An…

อ่านต่อ →