Ledger Nano X ลดราคา -20% ซื้อเลย

Ledger Nano X เครื่องมือเก็บ Crypto ที่ปลอดภัยมากๆ ด้วยการแยกเก็บ Private Key ไว้ในอุปกรณ์ทีเ่ราเรียกกันว่า Hardware Wallet ทำให้คุณไม่สามารถมองเห็น Private Key แม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของเครื่องเองก็ตาม hacker ก็ไม่สามารถดึงเอาคีย์ของคุณออกไปได้ ทำให้แฮกไม่ได้ Private Key สำคัญยังไง? เพราะว่าคุณสามารถยื…

อ่านต่อ →