Nintendo ยืนยันว่า Switch จะไม่มีระบบ Virtual Console

Nintendo ออกมายืนยันแล้วว่า Nintendo Switch จะไม่มีระบบ Virtual Console ที่เอาเกมเก่าๆมาขายผ่านระบบนี้อีก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกทำตลาดเกมคลาสสิคนี้แต่อย่างใด เพียงแค่จะเปลี่ยนช่องทางการขายเกมเก่าๆผ่านช่องทางอื่นๆ ซึ่งก็มีอยู่หลายช่องทางด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น บริการออนไลน์ Nintendo Switch Online, ร…

อ่านต่อ →