OneDrive จะยุติให้บริการสตรีมเพลงจาก Groove Music หลัง 31 มีนาคม 2019

สืบเนื่องจาก Microsoft ประกาศยุติให้บริการสตรีมเพลงจาก OneDrive หลัง 31 มีนาคมนี้ ส่งผลให้แอพ Groove Music และเกม Forza Horizon 3 ที่ใช้บริการอยู่ ไม่สามารถสตรีมเพลงออนไลน์จาก OneDrive ได้อีกต่อไป หากต้องการฟังเพลงที่เก็บอยู่บน OneDrive ให้เล่นผ่านตัวเล่นเพลงบนเว็บ OneDrive เอง หรือจะใช้แอพจากผู้ให้…

อ่านต่อ →